Endring firmanavn

.

Stantek Kongsvinger AS endrer navn til  STANTEK AS.

Endringen er registrert og godkjent  i Brønnøysundregistrene, organisjonsnummeret vårt endres ikke.