ISO sertifisering - Nov.2015

.

Vårt kvalitetssystem ble re-sertifisert  i November 2015, og vi fikk nytt sertifikat på
kvalitetsstandarden NS-EN ISO 9001-2008 !

Sertifikat; Se pdf her