Innføring av Lean på Stantek

.

I vinter har Stantek i samarbeide med et eksternt konsulentfirma, satt igang Lean ! Vi har opprettet grupper (team) for de
forskjelloge avdelingene våre, og kjører faste fokusmøter flere ganger pr uke.
En meget spennende prosess hvor alle i bedriften blir involvert, vi ser på nye løsninger, kontinuerlige forbedringer mm.

20160503_151424.jpg

 

20160503_151730.jpg