Minh tar over for Arne

.

 

Fra 3/4 2018 er Minh Ngoc Vo produsjonsansvarlig på Stantek. Minh har tidligere vært ansvarlig for lager og montering men får nå ansvar for hele produksjonen

Minh vil overta rollen fra Arne Ruud som fortsatt finnes i organisasjonen, men valgt å trappe ned mot pensjon.

Minh kontaktes på samme telefon som tidligere 40 02 74 07

Vi ønsker Minh lykke til i ny stilling.