Kvalitetssystem

Vårt kvalitetssystem er bygd opp i.h.t. kvalitetsstandarden NS-EN ISO 9001-2008.

Vi jobber med oppgradering til NS-EN ISO 9001-2015. Planlagt sertifisering i løpet av 2019