Produkter

Vi inndeler vår virksomhet i følgende produktområder:

- Stanseprodukter
- Tynnplateprodukter
- Sammensatte delprodukter.

   

Vi finner den best egnede løsningen for produktet, dvs. best tekniske løsning samt den mest kostnadseffektive løsningen.