Stanseprodukter

I produksjonen disponerer vi bl.a. eksenterpresser fra 60 tonn til 160 tonn presskraft, hvorav flere i kombinasjon med

matingsutstyr for automatisk produksjon i følgeverktøy. 

 

Ofte litt mindre produkter framstilt av tynnplate i større serier med produktspesifikke faste verktøy.

 

IMG 9340a

 

stopering

160 t presse i slaget