fra ide til produkt

Vi definerer oss ikke bare som produsent, men også som medutvikler av stanse- og tynnplateprodukter. De mest kostnadseffektive produktløsningene finner kunden der produktkompetanse og produksjonskompetanse kan samspille. Et eksempel på dette er 3D-verktøy som Inventor og AutoCAD som vi bruker i konstruksjonsfasen.
Vi kan konstruere fra en skisse eller ide, og modellere produkter fra start og frem til ferdig produkt.

Prøver og prototyper

Med god fagkompetanse og velutstyrt verksted står vi sjelden fast når kunden vil gå fra PC-skjerm til håndfaste prøver og prototyper.

Produksjonsverktøy

Med nye stanseverktøy kan vi både konstruerer og produsere produkter i samarbeid med eksterne verktøyprodusenter som vi har lang erfaring med. Vedlikehold og reparasjon av produksjonsverktøy foretar vi selv i egen velutstyrt verktøyavdeling.