Kvalitet og miljø policy

Vi er sertifiserte i henhold til kvalitetstandarden NS-EN ISO 9001:2015 og miljøstandarden ISO 14001:2015.
Vårt overordnede kvalitetsmål er å produsere mekaniske produkter som med sikkerhet oppfyller de krav til produktet kunden har spesifisert og vi har akseptert.
Stantek sin miljøpolitikk er å oppfylle våre miljøforpliktelser og vise ansvar for omgivelsene og miljøet. Dette forplikter oss til å planlegge, utføre, kontrollere og korrigere miljøaspektene innenfor vår virksomhet. Vi skal redusere miljøforurensingen og belastningen gjennom lovpålagte og egne krav.