bildet viser to blide menn med hvert sitt sertifikat

Kvalitet og miljøsertifiseringen på plass !

Stantek er nå sertifiserte og godkjente ifølge NS-ISO 9001:2015 (kvalitet) og NS-ISO 14001 (miljø)

Daglig leder Hallvard Sletmoen og Produksjonsleder Minh Ngoc Vo viser stolt opp sertifikater

Vi har vært ISO 9001 sertifisert siden tidlig 2000-tal og nå har vi oppgradert oss og blitt resertifisert iht seneste versjon av ISO 9001 (NS-ISO 9001:2015)

Vi har samtidig implementert miljøstyring iht til ISO 14001 og fått sertifikat også her.