Veteranen Arne Ruud

Bildet viser en smilende mann i en produksjonshall

Han kjenner hver kvadratcentimeter av produksjonsanlegget til Stantek AS, og vet presis hvor hver eneste artikkel befinner seg. Et titalls arr og stingmerker er vitner om et langt arbeidsliv i stansebedriftens tjeneste. Til høsten er det 48 år siden han mottok sin første lønnsslipp, og til tross for at han ble pensjonert for fem år […]