Bidet viser en kreativ dame og 2 representanter for Stantek AS

Snart klart for avduking

Det er snart klart for avduking av et produkt som ventelig vil få stor betydning for sykehus og andre helseinstitusjoner som steller med pasienter både i inn- og utland. Det er Kongsvinger-kvinnen Anne Høstad With som står bak nyskapningen, som er utviklet i samarbeid med Stantek AS.

-Dette hadde ikke gått så smertefritt uten god og profesjonell hjelp fra Stantek. Det har vært bare positivt fra første dag. De er veldig lydhøre, og har forstått hva det er jeg er ute etter. Jeg har følt meg i trygge hender hele veien, forteller Høstad With.

Både spennende og interessant

Det er under en måned til prototypen skal være klar. Anne er både forventningsfull og spent.

-Det er godt med sommerfugler i denne magen nå, smiler hun.

Den energiske, sympatiske og iderike pensjonisten er for lengst på fornavn med både Hallvard (Sletmoen) og Sveneric (Skoglund), og er usikker på hvem av dem som er daglig leder og hvem som er markeds- og kundeansvarlig. De har akkurat sett på den tredje og siste tegningen av produktet, som snart skal bli en realitet.

-Det er vel omtrent et år siden vi møtte Anne for første gang. Det var Klosser Innovasjon som hadde anbefalt henne å ta kontakt med oss, og vi fikk umiddelbart et godt inntrykk av både damen og produktideen hennes. Vi skjønte funksjonen, og fant prosjektet både spennende og interessant, forteller Sletmoen og Skoglund.

Se å gjør noe med det

Historien om nyvinningen, som har fått det fengende navnet Pre Infect, begynte for adskillige år siden.

-Da jeg arbeidet som anestesisykepleier, tenkte jeg ikke noe på det. Men da jeg begynte å undervise sykepleiestudenter i praksis, ble jeg frustrert over at det ikke fantes et slikt hjelpemiddel som ville avlaste og ivareta mye.

I de mer enn 20 årene hun arbeidet som høgskolelektor på sykepleierutdanningen i Kongsvinger, ble produktideen liggende uten at hun verken hadde tid eller anledning til å gjøre noe med den. Men da hun både ble pensjonist, dukket ideen opp igjen. Hun kom til å nevne saken for juristsønnen sin.

-Han sa at hvis det er så enkelt, så får du se å gjøre noe med det, smiler Anne.

Godt mottatt hele veien

Det er et par år siden nå at hun satte seg ned med blokk og blyant, og begynte å lage skisser av ideene hun hadde i hodet. Først etablerte hun et enkeltmannsforetak. Senere kom båtmaskinisten Arne Ingvaldsen fra Vestland fylke inn i bildet. Sammen bestemte de seg for å etablere selskapet WIA AS, som så dagens i april 2021. Utstyrt med pågangsmot, produktskisser, beskrivelser og god argumentasjon, som Anne selv uttrykker det, ble selskapet godt mottatt av Innovasjon Norge, Klosser Innovasjon og alle andre instanser og steder hun har vært i kontakt med.

-Vi har fått både markedsavklaringsmidler og mentorstøtte, og det har vært en god hjelp på veien. En stor takk til Klosser, også, for at de satte oss i kontakt med folkene her på Stantek, sier damen, som har fått hjelp fra Sentrum videregående skole til å lage logo.

– De skulle ha hjulpet oss med brosjyrer og animasjon også, men det rakk de dessverre ikke på grunn av pandemien.

Intenst og arbeidskrevende

Det er fremdeles ganske mye hemmelighold rundt det nye produktet til Anne Høstad With. Det ligger alt for mye arbeid og innsats bak til at hun er interessert i at noen skal snappe produktideen på oppløpssiden, og det gjenstår fremdeles en del finjusteringer, testing og utprøving i pilotprosjekt før produktet er klart til å slippes på markedet.

-Det stilles en del ekstra krav til dette produktet ettersom det skal brukes i et kravstort miljø, sier de tre, og forteller at de har hatt regelmessige møter om produktutviklingen gjennom hele det siste året.

-Vi har laget et nytt utkast, og så har Anne kommet med kommentarer og innspill basert på det. Vi har vel hatt nærmest ukentlige møter den siste tiden. Anne har vært her hos oss, og så har vi hatt med oss Arne på Teams fra vestlandet. Det har vært intenst og arbeidskrevende til tider, men det er slik vi liker å jobbe. Det er virkelig meningsfullt å kunne bidra til at gründere og iderike mennesker får realisert produktideen sin, forteller daglig leder Sletmoen og markeds- og kundeansvarlig Skoglund hos Stantek AS, som har stor tro på at det nye produktet til Anne Høstad With vil slå godt an i markedet.